Індустріальний фаховий коледж

Криворізького Національного Університету

 

ВСП «Індустріальний фаховий коледж Криворізького національного  університету»

готує фахових молодших бакалаврів за спеціальностями (освітніми програмами):

072 Фінанси, банківська справа,страхування та фондовий ринок(Бухгалтерський облік)

133 Галузеве машинобудування (Експлуатація та ремонт підйомно – транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд)

184 Гірництво (Збагачення корисних копалин)

192 Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій)

273 Залізничний транспорт (Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу)

274 Автомобільний транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів)