Індустріальний фаховий коледж

Криворізького Національного Університету

 

Положення про бібліотеку ВСП "ІФК КНУ"

Посилання на онлайн-ресурс:

1. https://www.youtube.com/channel/UCIEku3gDHdLscO0u1RNDRHQ

2. https://www.facebook.com/profile.php?id=100064250672647

3. https://www.tiktok.com/@marina57l?_t=8lLxi9fsJ1x&_r=1

 

ПРАВИЛА   КОРИСТУВАННЯ    БІБЛІОТЕКОЮ

ВСП «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

  1. Загальні положення

 1.1 Правила користування бібліотекою коледжу розроблені відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" із змінами і доповненнями та Типового положення про бібліотеку вищого закладу освіти України № 321 від 31.08.98 р.

1.2. Бібліотека ВСП «Індустріальний фаховий коледж Криворізького національного університету» є навчальним, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом навчального закладу і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний та виховний процес коледжу.

1.3. Фонди бібліотеку коледжу є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

1.4. Користування бібліотекою коледжу безкоштовне.

   

 

  1. Права та обов'язки читачів. Умови запису в бібліотеку та порядок користування бібліотечними фондами.

2.1. Право користування бібліотекою мають студенти, викладачі, працівники структурних підрозділів навчального закладу. Користувачі інших навчальних закладів обслуговуються, як правило, лише в читальному залі.

2.2. Читачі мають право:

  • отримувати в тимчасове користування навчальну, довідкову, художню літературу на абонементі, в читальному залі,
  • користуватися всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються бібліотекою;
  • брати участь в масових заходах, що проводить бібліотека.

2.3. Для запису в бібліотеку необхідно надати студентський квиток.  Студенти заочної форми навчання подають гарантійний лист з місця роботи, паспорт.

2.4. На підставі наданих документів читачу заповнюється читацький формуляр.

2.5. Перед записом в  бібліотеку читач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити свої зобов'язання їх необхідного виконання підписом на читацькому формулярі.

2.6. Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.

2.7. Навчальна література викладацькому складу видається у кількості 10- 15 примірників строком на місяць, семестр, навчальний рік.

2.8. Художня література та періодичні видання поточного року видаються у кількості не більше трьох примірників строком 15 днів.

2.9. Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту та матеріали, що надійшли по МБА, видання на електронних носіях видаються лише в читальній залі.

2.10. Бібліотекар має право продовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї немає запиту з боку інших користувачів.

2.11. При відсутності в бібліотеці необхідних видань їх можна отримати з фондів інших бібліотек по міжбібліотечному абонементу (МБА).

2.12. Для одержання літератури читач надає усний запит, розписується у читацькому формулярі за кожний одержаний примірник.

2.13. Читацький формуляр та читацький запит засвідчують факт та дату видачі літератури. Повернення літератури засвідчується підписом бібліотекаря в читацькому формулярі.

2.14. Читачі зобов'язані:

- дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку, одержаних із фондів бібліотеки;

- повертати їх у встановлені терміни;

- не виносити із приміщення бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в читацькому формулярі;

- не робити в книгах жодних поміток, не виривати і не загинати сторінки;

- не виймати картки з каталогів та картотек;

- не порушувати розстановку фондів з відкритим доступом.

2.15. При отриманні літератури, читач має ретельно передивитись її, і якщо виявить якісь дефекти, повідомити бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.

2.16. Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім.

2.17. Читачі, що втратили книги з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими же або визнаними бібліотекою рівноцінними. При не можливості заміни, читач повинен зробити ксерокопію цього видання. Грошова компенсація встановлюється по ринкових цінах, що діють на день розрахунку. При втраті особливо цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна вартість втраченої літератури, значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається бібліотекою окремо за кожне видання  залежно  від його цінності, або за цінами, що визначені каталогами - прейскурантами.

2.18. Грошова компенсація за втрачену літературу може бути внесена читачем безпосередньо у касу  закладу освіти.

2.19. Заміна втраченої та пошкодженої читачем  літератури фіксується в    «Зошиті обліку документів, отриманих від користувачів на заміну загублених» і підтверджується підписами читача і бібліотекаря, що приймає заміну.

2.20. На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані матеріали.

2.21. На початку кожного навчального року читач повинен перереєструватись, пред'явити всю літературу, що значиться за ним та подовжити  (при потребі) термін користування нею.

2.22. Читачі, що закінчили коледж, повинні до  отримання диплому повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист.

2.23. Читачі повинні дотримуватись тиші  у читальній залі та інших приміщеннях бібліотеки.

2.24. За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користуватись літературою на термін, що визначається бібліотекою.

   

 

  1. Зобов'язання бібліотеки по обслуговуванню читачів

 3.1. Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчально-методичної,  виховної роботи коледжу.

3.2. Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.

3.3. Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування читачів, забезпечує повне та оперативне задоволення їх запитів на навчальну, виховну, суспільно-економічну, художню та іншу літературу.

3.4. Створює і ретельно веде довідково-бібліографічний апарат, виконує всі види бібліотечних довідок, організовує та проводить бібліографічні огляди тощо.

3.5. Готує книжкові виставки, дні інформації, конференції та інші бібліотечні заходи.

3.6. Організовує диференційне обслуговування читачів на абонементі та в читальній залі.

3.7. Забезпечує високий культурний рівень обслуговування читачів, створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.

3.8. Здійснює   допомогу при доборі необхідних матеріалів шляхом надання для користування бібліотечних каталогів, картотек, необхідної комп'ютерної техніки, а також усних консультацій.

3.9. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів студентів та викладачів.

3.10. Розширює можливості інформаційного забезпечення користувачів шляхом використання МБА.

3.11. Забезпечує інформування про всі види бібліотечних послуг.

3.12. Забезпечує високий рівень обслуговування читачів, на основі постійного підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників.

   

 

 

 

Положення про бібліотеку ВСП "ІФК КНУ"

Посилання на онлайн-ресурс:

1. https://www.youtube.com/channel/UCIEku3gDHdLscO0u1RNDRHQ

2. https://www.youtube.com/channel/UCIEku3gDHdLscO0u1RNDRHQ

3. https://www.tiktok.com/foryou